fbpx

Płatność

Sposoby płatności:
1. Wymagana przedpłata na podstawie wystawionej faktury VAT proforma. W celu przyspieszenia zaksięgowania wpłaconej kwoty prosimy po dokonaniu przelewu przesłać na adres e-mail: biuro@optimaprint.pl potwierdzenie przelewu w formie pdf co przyśpieszy proces produkcji i zlecenie zostanie przekazane do realizacji.
2. Przy zamówieniach powyżej kwoty 15 000zł netto realizujemy płatność 50% kwoty, druga połowa kwoty wpłacana jest przy odbiorze zamówienia lub w trakcie ukończenia prac montażowych.

Rabaty:
Stali klienci mogą liczyć na korzystne rabaty.

5% – minimum 10 zamówień lub zamówienie powyżej kwoty 15000 zł netto
10% – obrót kwartalny powyżej kwoty 30000 zł netto

Możliwość uzyskania wyższych rabatów przy większych zamówieniach. W sprawie rabatów prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta : +48 731 66 33 66 – dział zamówień.

Faktury VAT:
Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 01.01.2013 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1528), zgodnie z paragrafem 3 wymienionego Rozporządzenia, od dnia 11 lutego 2013 r. klienci dotychczas otrzymujący faktury VAT w formie papierowej, będą otrzymywać je w formie elektronicznej. Dotychczas przesyłanie, w tym udostępnianie faktur w formie elektronicznej wymagało akceptacji ich odbiorcy. Akceptacja, albo też jej cofnięcie, do końca 2012 r. wyrażane były w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Z obecnego brzmienia § 3 rozporządzenia Ministra Finansów sprawie m.in. przesyłania faktur w formie elektronicznej obowiązek ten nie wynika. Przejście na formę elektroniczną umożliwi błyskawiczne dostarczenie Państwu dokumentów księgowych, a także korzystnie wpłynie na środowisko naturalne, dzięki redukcji ilości zużywanego papieru.